Game History
   
ListPoint StatsCalendar

8/16

YPa

67

Koukkupolvet

50

Details


1/16

Koukkupolvet

56

YPa

68

Details


45/15

YPa

52

Koukkupolvet

45

Details


4/11

Koukkupolvet

82

YPa

58

Quarters: ( 19-11, 25-20, 24-20, 14-7 )
Details


42/10

YPa

59

Koukkupolvet

73

Quarters: ( 11-19, 22-18, 13-18, 13-18 )
Details


14/10

YPa

88

Koukkupolvet

51

Details


51/09

Koukkupolvet

56

YPa

71

Details


7/09

YPa

64

Koukkupolvet

78

Quarters: ( 27-27, 37-51 )
Details


46/08

Koukkupolvet

61

YPa

52

Quarters: ( 39-30, 22-22 )
Details


3/08

YPa

68

Koukkupolvet

59

Quarters: ( 29-23, 39-36 )
Details


42/07

Koukkupolvet

73

YPa

70

Quarters: ( 37-32, 36-38 )
Details


3/07

Koukkupolvet

105

YPa

47

Quarters: ( 53-29, 52-18 )
Details


41/06

YPa

50

Koukkupolvet

60

Quarters: ( 25-31, 25-29 )
Details


12/06

YPa

51

Koukkupolvet

47

Quarters: ( 19-27, 32-20 )
Details


49/05

Koukkupolvet

79

YPa

48

Quarters: ( 39-21, 40-27 )
Details


6/05

YPa

57

Koukkupolvet

63

Quarters: ( 39-25, 18-38 )
Details


46/04

Koukkupolvet

77

YPa

58

Quarters: ( 41-29, 36-29 )
Details