Peruskäyttö

Kielivalinta

Suurin osa sivustosta toimii tällä hetkellä kaksikielisesti, suomeksi ja englanniksi. Käytettävän kielen voit valita tapahtuu ylävalikosta ja linkeistä.

Lyhenteet

Sivustolla käytetään pääosin kansanvälisesti tunnettuja lyhenteintä. Käytetyt lyhenteet sekä niiden selitykset löytyvät ylävalikosta "Sivusto"-valikosta "Lyhenteet"-linkin alta.

Termit

Alla on listattu jotain sivustolla käytössä olevia termejä joiden ymmärtäminen auttavat sivuston käytössä.

Sarjaorganisaatio Organisaatio joka järjestää sarjoja kuten Koripalloliitto, Tampereen Koripallon Kortteliliiga
Sarja Sarjassa on vähintään yksi sarjavaihe (runkosarja), mutta joissakin sarjoissa on monta lohkoa joissa pelataan runkosarjaa tai ylempää ja alempaa jatkosarjaa
Sarjavaihe  Sarjavaiheeseen kuuluu sarjajoukkueita sekä otteluita joita sarjajoukkueet pelaavat
Sarjataso Sarjalle määritelty taso, esim. II-divisioona.
Sarjajoukkue Sarjavaihetta pelaava joukkue joka kuuluu johonkin seuraan, sarjajoukkue kuuluu johonkin seuraan.
Joukkue Ryhmä sarjajoukkueita jotka edustavat samaa joukkuetta

Ottelutietojen syöttö

Sivustolle voi syöttää seuraavanlaista tietoa otteluista:

 • Sähköiset ottelupöytät
 • Paperiset ottelupöytäkirjat
 • Pelaajapisteet

Syötetyt pelaajapisteet voidaan täydentään myös myöhemmin syöttämällä ottelun pöytäkirja järjestelmään. Jos sinulla on ottelun pöytäkirja saatavilla, syötä se järjestelmään ennemmin kuin pelkät pelaajapisteet.

Alla käydään läpi pöytäkirjan sekä pelkkien pelaajapisteiden syöttö.

Ottelun valinta

Kirjaudu sivustolle ja etsi syötettävän ottelun sivu. Ottelusivu löytyy helpoiten joko ottelut sivun, sarjan oman portaalisivun tai ottelussa pelaavan sarjajoukkueen portaalisivun kautta. Ottelusivulle pääset klikkaamalla -ikonia ottelulistauksessa.

a) Ottelulistaus b) Otteluselain näkymä

 

Ottelupöytäkirjan syöttö

Klikkaa ottelisivulla vihreää painiketta Lisää pöytäkirja tai valitse oikeasta yläkulmasta alasvetovalikosta "Lisää pöytäkirja".

 

Sähköisen pöytäkirjan syöttö

 • Käytä PDF:n latausta, valitse "Browse..." painikkeen kautta esco-järjestelmästä latattu ottelupöytäkirja PDF.


 • Järjestelmä lukee tiedot pöytäkirjasta ja täyttää sillä pöytäkirjan syöttösivun kentät. Ainoa tieto mitä ei järjestelmä ei pysty automaattisesti lukemaan on avausviisikossa olleet pelaajat. Nämä on lisättävä käsin.

 • Lopuksi tallenna pöytäkirja Tallenna painikkeella

 

Paperisen pöytäkirjan syöttö

Seuraavaksi käymme läpi paperisen pöytäkirjan syöttämisen vaihe vaiheelta tietojen syöttölomakkeeseen. Lomakkeen sisällä voi pääsääntöisesti navikoida pelkästään näppäimistöltä, siirtymällä tabulaatorinäppäimellä kentästä toiseen.

1. Ottelun tiedot

Otteluaika syötetään kentään muodossa tunnit:minuutit. Ajan voit syöttää helpoiten kentän vierestä aukeavalla kellolla.

Ottelupäivä syötetään kentään muodossa vuosi-kuukausi-päivä. Päivämäärän voit syöttää helpointen kentän vierestä aukeavalla kalenterilla.

Valitse sali kirjoitamalla salin nimi ja valisemalla oikea sali listalta. Jos ottelun sali ei löydy listalta valitse "Lisää uusi sali" ja syötä aukeavaan ikkunaan uuden salin tiedot. Uusi sali syötetään pöytäkirjan mukana järjestelmään.

2. Erotuomarit

Lisää ottelun tuomarit. Aloita kirjoitamaan kentään tuomarin sukunimeä kunnes järjestelmä löytää kriteeriä vastaavan tuomarin. Jos koko nimen kirjoittamisen jälkeenkään järjesteömästä ei löydy tuomaria, valise "lisää uusi erotuomari" ja syötä aukeavaan ikkunaan tuomarin nimi tiedot.

Määrittele nimen vieressä olevilla painikkeilla tuomarin asema (päätuomari, aputuomari).

3.1 Joukkue A: Aikalisät ja joukkuvirheet

Aikalisät merkitään rastittamalla käytetty määrä.

Joukkuevirheet täytetään rastittamalla virhemäärät per erä.

3.2 Joukkue A: Pelaajien lisääminen

Henkilövalinta voidaan tehdä kahdella tavalla, joko valitsemalla "pelaajakorista" joukkueessa aikaisemmista pelaajista pelin pelaajat, tai etsimällä pelaajat yksitellen kirjoittamalla nimi-kentään nime alusta muutama kirjain kunnes järjestelmä tarjoaa oikeaa henkilöä. Jos pelaajaa ei löydy järjestelmästä, voit lisätä sen valitsemalla näkyviin tulevasta valikosta "lisää uusi pelaaja" ja syöttämällä avautuvaan ikkunaan pelaajan nimi.

 

3.3 Joukkue A: Pelaajien tiedot

Pelinumero

Pelaajavalinnan jälkeen pelaajan viimeksi käyttämä pelinumero päivittyy pelinumerokentään (#). Tarkista että se on oikein. Jos pelaaja on pelannut joukkueessa usealla numerolla aikaisemmin esiin tulee alasvetovalikko josta numeron voi myös valita.

Jos pelaajalla ei ole pelinumeroa (esim. harjoitusotteluissa pelataan usein ilman kunnon pelipaitoja). Muuta mahdolliset merkinnät joksikin numeroiksi. Esim. V=>99 , H=>98 jne.

Aloitus-status

Jos pelaaja merkitty aloitukseen rastita sarake "S"

Virheet

Johtuen kirjavista tavoista täyttää pöytäkirjaa, vapaaheitot ovat joko "oikein" tai "väärin" kirjattu:

 • Jos pöytäkirjaan on merkitty virheiden yhteyteen annetut vapaaheitot valitse sen mukainen pöytäkirjan täyttötila. Valitse "FT" sarakkeen otsakkeesta ja syöttömuoto muuttuu oikeaksi.
 • Yksi yleinen väärin merkitsemistapa on merkitä virheet vain P-kirjaimella tai juoksevilla numeroilla (1,2,3,4,5). Valitse tässä tapauksessa "Virheet" sarakkeen otsakkeesta ja syöttömuoto muuttuu oikeaksi.

Syötä pelaajalle merkityt virheet. Jos vapaaheitot on pöytäkirjaan merkitty merkitse yksittäiset virheet. Salittuja syötteitö kentään ovat esim. P, P1, P2, P3, T, jne. Jos vapaaheittoja ei ole merkitty kirjaa vain merkittyjen virheiden kokonaismäärät per pelaaja.

 

3.4 Joukkue A: Valmentaja

4.1 Joukkue B: Aikalisät ja joukkuvirheet  
4.2 Joukkue B: Pelaajat  

5. Eräpisteet sekä lopputulos

Seuraavaksi syötetään kaikkien erien kokonaispisteet sekä lopputulos. Jos virallinen ottelun lopputulos on jo järjestelmässä, on lopuutulos kenttä täytetty sillä jo.

Eräpisteiden viereinen apukenttä näyttää pistesarjoista lasketun pistemäärän joka pitäisi olla sama kuin syötetty pistemäärä erälle (apukenttä vihreä kun kaikki kunnossa). Syötettyjen eräpisteiden summa näkyy lopputuoksen viereisessä apukentässä. Kun syötetyt eräpisteet summautuvat samaksi annetun lopputuloksen kanssa, on lopputuloksen viereinen apukenttä vihreä.

 

6. Erien pistesarjat

Eräpisteet syötetään seuraavasti:

 • Kahden pisteen korit: merkitse pelkkä pelinumero, esim. 22 33 3 2 1
 • Vapaaheitot: merkitse pelinumero-1, esim. 22-1 33-1 3-1 2-1 1-1
 • Kolmenpisteen heitot: merkitse pelinumero-3, esim. 22-3 33-3 3-3 2-3 1-3

Jos syötössä tulee virheitä erän vieressä olevassa kentä informoi. Esim. pelinumero väärin tai syötetyt korit eivät täsmää erän kokonaispisteiden kanssa.

Valittavana on kaksi erilaista syöttötapaa: a) visuaalisesti ryhmitelty syöttö ja b) käsittelemätön tekstisyöttö. Valinta syöttötavan valinta tapahtuu "esitysmuotovalitsijasta" .

a) Visuaalisesti ryhmitelty kenttä

 

 

b) Käsittelemätön tekstisyöttö

Lopuksi tallenna pöytäkirja Tallenna painikkeella  

 

 

Pelaajapisteiden syöttö

 

 

 

 

 

Virheet tietojen syötössä

Ottelutietojen syöttölomake tarjoaa syötön aikana reaaliaikaisesti palautetta mahdollisista virheistä. Esimerkiksi pelaajien pelinumerojen pitää vastata numeroita mitä on käytetty pistesarjoissa, eräpistemäärän pitää vasta erässä tehtyjen korien kanssa sekä eräpisteiden tulee summautua ottelun lopputulokseksi.

Jos pöytäkirjan syötteessä on virheitä tallennuksen yhteydessä, järjestelmä palauttaa käyttäjän takaisin tiedon syöttösivulle asianmukaisen opasteen kanssa. Järjestelmä tallentaan aina virheellisesti syötetyn pöytäkirjan väliaikaistiedostoon. Jos virhetilanne on sellainen että käyttäjä ei osaa sitä korjata, ylläpito pystyy tämän väliaikaistallenteen pohjalta mahdollisesti selvittämään vikatilanteen ja syöttämään pöytäkirjan onnistuneesti. Samaa toimintoa voi myös käyttää kesken jääneen pöytäkirjan syöttöön (sillä edellytyksellä että pöytäkirjan on tallennuttu keskeneräisenä). Ainoastaan virheetön ja täydellinen pöytäkirja tallennetaan tilastointijärjestelmään.

Yleisimmät virhetilanteet ovat:

 • Pöytäkirjaan on laskenut kiireessä eräpisteet väärin. Tällöin pöytäkirjaa tallennettaessa erätulos ja syötetyt eräpisteet eivät täsmää.
  • Tarkista että erän kokonaispistemäärä on laskettu oikein
  • Tarkista ettei pisteiden syötössä tullut virhettä, esim. vapaaheitto voivat mennä vahingossa 2p heitoiksi 12-1 =>; 12
 • Pelaajan pelinumero puuttuu tai ei ole merkitty numeerisesti.
  • Keksi pelaajalle pelinumero esim. 99
 • Pistekirjanpidossa epäselvyyksiä:
  • Merkitty pisteet pelinumerolle jota ei ole pöytäkirjassa, jos et pysty jäljittämään kelle pisteet kuuluvat oikeasti kirjaa ne esim. joukkueen kapteenin nimiin.

Jos huomaat jo järjestelmään syötetyssä ottelussa virheitä, voit aukaista jo syötetyn pöytäkirjan näkyviin ja korjata syötettä jos olet itse syöttänyt pöytäkirjan. Muiden syöttämiä pöytäkirjoja pystyy korjaamaan ylläpidon lisäksi vain käyttäjät joille ylläpito on myöntänyt otteluun sopivat sarjaoikeudet, seuraoikeudet tai joukkueoikeudet. Kyseeseen tulee esim. epäselviät merkinnät pelaajanumeroinnissa. Jos sinulla ei ole oikeutta korjata tietoja, ota yhteyttä ylläpitoon.